Hotel elanı yerləşdirmək ücün

Restoran elanı yerləşdirmək ücün

Alış-veriş elanı yerləşdirmək ücün

ELAN YERLƏŞDİR

Eyni elanı bir neçə dəfə təqdim etməyin.

Təsvir və ya şəkillərdə telefon, email və ya sayt ünvanı göstərməyin.

Ad yerində qiymət yazmayın - bunun üçün ayrıca yer var.

Qadağan olunmuş məhsulları satmayın.

RELAX.AZ Qaydaları !!!